top of page

Budowanie motywacji

 

Neuronauka w służbie budowania motywacji pacjenta

Budowanie motywacji

Jeśli masz poczucie, że stanąłeś już pod ścianą w zakresie skutecznego budowania motywacji pacjenta do podjęcia i kontynuowania leczenia albo chcesz
poczuć się pewniej w rozmowie z pacjentem to szkolenie jest dla Ciebie.


Warsztaty realizujemy w formule otwartego szkolenia oraz dla całego zespołu medycznego.

Cele warsztatów

 

Autodiagnoza
swojego profilu
osobowości

Umiejętność
identyfikacji profilu
osobowości
rozmówcy bez
wykonywania
kwestionariusza

Umiejętność
adaptacji
zachowań do
potrzeb
komunikacyjnych
rozmówcy

Zrozumienie
siebie
&
Zrozumienie
innych

Narzędzia

PRISM Brain Mapping® to badanie służące do rozwijania pracowników, budowania efektywnych zespołów, relacji biznesowych i osobistych.

Badanie brain mapping odnosi się do technik umożliwiających badanie aktywności mózgu w czasie
rzeczywistym podczas wykonywania określonych zadań poznawczych. Metody te są wykorzystywane w celu zrozumienia, jak różne obszary mózgu są zaangażowane w przetwarzanie informacji i jak te obszary ze sobą współpracują. Badanie pism brain mapping wykorzystuje różne techniki, w tym elektroencefalografię (EEG), magnetoencefalografię (MEG), tomografię emisyjną pozytonów (PET) i obrazowanie rezonansem magnetycznym (MRI). Każda z tych technik pozwala na badanie aktywności mózgu z różnych perspektyw i z różnymi poziomami szczegółowości. W oparciu o brain mapping powstało narzędzie PRISM Brain Mapping®.

PRISM Brain Mapping® jest narzędziem:

 
 • opartym na osiągnięciach nowoczesnej neurologii (studium prof. Richarda Restaka)

 • pokazuje relacje pomiędzy półkulami: prawą i lewą oraz przednią częścią mózgu – korą ruchową i tylną częścią mózgu – korą czuciową.

 • uwzględnia neuroplastyczność - elastyczność mózgu, jeśli chodzi o możliwość dostosowywania się
  i zmiany

 • uwzględnia fakt, że nasze myśli, odczucia, percepcje i zachowania stanowią efekt komunikacji
  komórek mózgu, za pomocą impulsów elektrycznych i substancji chemicznych

 • uwzględnia fakt, że na nasze zachowanie ma wpływ środowisko i wymagania otoczenia, i może się zmieniać

 • uwzględnia możliwość aktywnego wpływania i kreowania naszych zachowań (wzmacniania
  lub osłabiania) również poprzez umiejętne regulowanie poziomu neuroprzekaźników i hormonów

Podczas warsztatów każdy z uczestników
otrzymuje własny Profil Indywidualny, który powstaje na bazie odpowiedzi udzielonych w Kwestionariuszu. Kwestionariusze wypełniane są online przed warsztatem. Podczas warsztatu omówimy sposób interpretacji Profilu dzięki czemu każdy z uczestników pozna swój preferowany styl działania, swoje mocne strony i obszary do rozwoju oraz odkryje sposoby na zwiększenie skuteczności swoich działań.

PRISM Brain Mapping w pscyhologii dla medycyny

Czego się nauczysz

 
 • Jak budować motywację pacjenta do podjęcia i kontynuowania leczenia z wykorzystaniem psychologii osobowości, aby zwiększyć skuteczność oraz obopólną satysfakcję z rozmowy

 • Jak budować motywację pacjenta wykorzystując swoje mocne strony

 • Jak różnice indywidualne w profilach osobowości wpływają na zachowanie i funkcjonowanie jednostki co będzie miało przedłożenie również na podejmowanie decyzji o leczeniu

 • Identyfikacji konkretnych celów i wartości, które są ważne dla pacjenta, aby pomóc pacjentowi zmotywować się do leczenia, koncentrując się na celach, które są zgodne z ich osobowością i wartościami

Korzyści

 
 • Poznasz strategie, które budują motywację pacjenta do leczenia – kiedy budujesz motywację, a kiedy wywierasz presję albo się wycofujesz

 • Rozwiniesz osobistą obecność i zwiększysz zaufanie do siebie

 • Rozwiniesz naturalność w relacji z pacjentem – trenujemy, jak być uważnym podczas kontaktu, jakie stawiać pytania i w jaki sposób podawać rozwiązania uwzględniając różnice w osobowości pacjentów

 • Poznasz sprawdzony przez wielu doświadczonych lekarzy program, który włącza wiedzę z zakresu neurobiologii mózgu do pracy z drugą osobą, aby Twoja praca z pacjentem była efektowna i efektywna zarazem

 • Zwiększy się Twoja sprawczość w zakresie ilości zgód na kompleksowe plany leczenia oraz rozwiązania najlepsze dla pacjenta, a nie najtańsze bądź refundowane przez NFZ

Komunikacja jest kluczem do sukcesu w biznesie i w życiu

- Tony Robbins

To motywacja powoduje, że rzeczy się dzieją. Jak zatem wykreować w głowie pacjenta wyobrażenia, które spowodują, że będzie chciał leczenia co najmniej tak samo bardzo jak Ty?

Zapraszamy do kontaktu z Nami w celu omówienia sytuacji w Twoim zespole.

W ten sposób będziemy mogli dostosować program i narzędzia, aby jak najlepiej spełnić wymagania

i oczekiwania Twojego zespołu.

Sprawdź również

 

WARSZATY

Zdrowa Firma

Długoterminowy indywidualny plan rozwoju

WARSZATY

Emocje

Trening wzmacniania
odporności na STRES

DIAGNOZA ZESPOŁU

TEAM Development

Diagnoza efektywności zespołowej

bottom of page