top of page

Zarządzanie konfliktami

 

Trening rozwiązywania konfliktów w zespole

Zarządzanie konfliktami blog

Warsztaty skierowane są dla zespołów, które chcą nauczyć się świadomie pracować z konfliktami. Umiejętność rozwiązywania konfliktów może pomóc w poprawie relacji i stworzeniu bardziej harmonijnego i produktywnego środowiska pracy.

Cele warsztatów

Autodiagnoza nawykowych stylów reagowania w stresie

Autodiagnoza stylu rozwiązywania konfliktów

Praktyczne umiejętności rozwiązywania konfliktów

Identyfikacja ewentualnych gier władzy w organizacji

Narzędzia

 
 • Analiza transakcyjna to teoria osobowości i metoda terapeutyczna, która bada, jak ludzie komunikują się ze sobą, jakie wzorce zachowań powtarzają i jakie zachowania wywołują w sobie nawzajem. Pomaga lepiej zrozumieć motywacje i zachowania ludzi oraz ułatwia budowanie zdrowych relacji

 • Konflikt Management Test, wyniki testu wskazują na to, jakie strategie radzenia sobie z konfliktami są najbardziej naturalne dla danej osoby, a także wskazują na potencjalne obszary do rozwoju, które pozwolą na bardziej efektywne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych

Czego się nauczysz

 • Jakie są wymiary sytuacji konfliktowych

 • Ja wobec konfliktu — jaki jest Twój preferowany styl reagowania w konflikcie

 • Strategie zarządzania konfliktem — jaki jest Twój preferowany styl rozwiązywania konfliktów

 • Jak zarządzić swoimi reakcjami w sytuacjach konfliktowych

 • Jakie są warunki konstruktywnego rozwiązywania konfliktów

 • Narzędzie asertywnej komunikacji

 • Czym są gry władzy

Korzyści

 • Poznasz strategie radzenia sobie z konfliktami, które są najbardziej naturalne dla Ciebie

 • Poznasz potencjalne obszary do rozwoju, które pozwolą na bardziej efektywne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych

 • Lepiej zrozumiesz źródła konfliktów co pomoże w skuteczniejszym zarządzaniu nimi

 • Poprawa efektywności pracy w zespole

 • Zwiększenie umiejętności interpersonalnych (ogólnej skuteczności komunikacji i lepszej interakcji z innymi ludźmi)

 • Poprawa klimatu w organizacji (wzrost morale zespołu)

 • Zwiększenie zaangażowania i motywacji pracowników

 • Wzrost zaufania w zespole

Konflikty często prowadzą do napięć w zespole i pogorszenia stosunków między członkami. Dlatego umiejętność rozwiązywania konfliktów może pomóc w poprawie relacji i stworzeniu bardziej harmonijnego i produktywnego środowiska pracy.

Zapraszamy do kontaktu z nami w celu omówienia sytuacji w Twoim zespole.

W ten sposób będziemy mogli dostosować program i narzędzia, aby jak najlepiej spełnić wymagania i oczekiwania Twojego zespołu.

Sprawdź również

 

CYKL WARSZTATÓW

Team Coaching

Metodologią Sari J. van Poelje intactacademy.com

WARSZATY

TEAM Development

 
 
 
 

Komunikacja i zaufanie w zespole

WARSZATY

Stres

Trening wzmacniania odporności na STRES

bottom of page