top of page
Szukaj

Gabinet Higieny: Profesjonalne szkolenia dla higienistek stomatologicznych


Szkolenie Higieniestek

👨‍⚕️ Po wizycie w gabinecie higieny, pacjent wie, jak powinien dbać o higienę w domu, ale często brakuje mu motywacji, aby to zrealizować. Zostaje otwarte pytanie: "Co robię nie tak, że pacjent opuszcza gabinet i nie wraca regularnie na wizyty? Dlaczego w domu nie zmienia nawyków higienicznych?"

🗂️ Na naszych warsztatach "Gabinet Higieny: Profesjonalne szkolenia dla higienistek" znajdziemy odpowiedzi na te pytania. Praktycznie przećwiczymy nowe umiejętności, które pomogą poprawić ten stan rzeczy.


Profesjonalne szkolenia dla higienistek stomatologicznych:

Czego się nauczysz

  • 🗣️ Komunikacja: Nauczysz się, jak nawiązać otwartą i życzliwą komunikację z pacjentem, jak formułować pytania oraz jak skupić się na słuchaniu, aby zrozumieć obawy, potrzeby i cele pacjenta związane z utrzymaniem zdrowia jamy ustnej.

  • 🎓 Edukacja: Zdobędziesz umiejętność tłumaczenia pacjentowi znaczenia higieny jamy ustnej oraz regularnych wizyt higienizacyjnych. Nauczysz się omawiać konkretną sytuację pacjenta, wyjaśniać jakie zagrożenia dla zdrowia jamy ustnej mogą wyniknąć z zaniedbań oraz jakie korzyści płyną z odpowiedniej pielęgnacji.

  • 🤝 Współpraca: Nauczymy Cię, jak zaangażować pacjenta w podejmowanie decyzji dotyczących jego opieki stomatologicznej, jak przedstawić różne opcje leczenia, a także omówić zalety i ryzyka związane z każdą z nich.

  • 💡 Motywacja: Pokażemy Ci techniki, które pomogą stymulować pacjenta do utrzymania zdrowej higieny jamy ustnej.

  • 🎯 Dostosowanie do indywidualnych potrzeb: Poznasz sposoby rozpoznawania i uwzględniania indywidualnych preferencji i potrzeb pacjenta.

  • Długoterminowa opieka: Przekazujemy wiedzę o tym, jak wyjaśnić pacjentowi, jakie działania powinien podejmować w domu, aby utrzymać zdrowie jamy ustnej - tak, aby pacjent był zmotywowany do tych działań. Nauczymy Cię budowania motywacji pacjenta do regularnych wizyt w gabinecie higieny co 6 do 12 miesięcy.

Profesjonalne szkolenia dla higienistek stomatologicznych:Korzyści

  • 🎯 Kompetencje: Nabędziesz nowe umiejętności z zakresu budowania świadomości pacjenta, w szczególności pracy z jego motywacją. Nauczysz się jak zwiększyć motywację pacjentów do regularnych wizyt higienizacyjnych (co 6 do 12 miesięcy) oraz do dbania o higienę jamy ustnej między wizytami w domu.

  • 🗣️ Umiejętność komunikacji: Doskonalisz umiejętność nawiązania optymalnej, pozytywnej i proaktywnej komunikacji z pacjentem, wykorzystując techniki psychologii pozytywnej.j

  • 💪 Motywacja: Zwiększysz swoją motywację do pracy jako higienistka, co przekłada się na wyższą jakość świadczonych usług.

  • 👍 Rekomendacje: Poprzez podniesienie jakości usług, zwiększysz satysfakcję pacjenta z wizyty higienizacyjnej, co przekłada się na większą liczbę pozytywnych rekomendacji.445 wyświetleń
bottom of page