top of page

Stres

Trening wzmacniania odporności na stres

Warsztaty skierowane są do zespołów, które chcą wzmocnić odporność na stres aby pomóc sobie w zwiększeniu wydajności i
koncentracji, a w efekcie osiągać lepsze wyniki. Zespołów, które chcą dłużej utrzymywać postawę ja jestem OK – ty jesteś OK, która minimalizuje konflikty i pomaga budować autentyczne, zdrowe relacje.

Stres

Warsztat 1: Trening wzmacniania odporności na STRES
Warsztat 2: Zarządzanie energią, motywacją i skutecznością osobistą. Trening Zaawansowany

Cele Warsztatów

 

Autodiagnoza
funkcjonowania
w stresie

Zrozumienie
koncepcji
budowania
odporności
psychicznej

Wypracowanie
indywidualnego
programu
odporności
psychicznej

Praktyczne
rozwijanie
odporności
na stres

Narzędzia

 

MTQ 48 (ang. Mental Toughness Ques_onnaire 48) to narzędzie diagnostyczne służące do pomiaru tzw. "twardej" lub "odpornej psychicznie" osobowości. Mierzy naszą odporność psychiczną w czterech kluczowych obszarach: kontrola emocjonalnej, zdolność do podejmowania decyzji w sytuacjach presji, pozytywne myślenie oraz zdolność do zarządzania stresem.

Podczas warsztatów każdy z uczestników
otrzymuje własny Profil Indywidualny, który
powstaje na bazie odpowiedzi udzielonych w
Kwestionariuszu. Kwestionariusze wypełniane są online przed warsztatem. Podczas warsztatu omówimy sposób interpretacji Profilu, dzięki czemu każdy z uczestników pozna jak radzi sobie z wyzwaniami, stresującymi sytuacjami oraz jakie ma umiejętności radzenia sobie ze stresem i
presją. Wyniki badania mogą pomóc w rozwijaniu odporności psychicznej i umiejętności radzenia sobie z trudnościami, a także w lepszym zrozumieniu swojej osobowości.

Odporność na stres

Czego się nauczysz

 
 • Czym jest odporność psychiczna

 • Jaki jest Twój indywidualny poziom odporności na stres (badanie MTQ 48) w 4 obszarach

− Kontrola emocji - poczucie kontroli i wpływu na własne życie oraz kontrolę emocji
− Zaangażowanie - zaangażowanie w bieżące zadania, wytrwałość w realizowaniu zadań
− Wyzwania - podejście do zmian, wyzwań i nowych doświadczeń oraz motywacja
− Pewność siebie - wiara w swoje możliwości, samoocena i pewność w relacjach interpersonalnych ( w
   zespół, w ludzi, którymi się otaczamy, którzy są wokół nas)

 • Jakie są skuteczne sposoby zwiększania kontroli nad własnymi myślami i emocjami w
  trudnych sytuacjach

 • Jak wzmacniać odporność własną na stres, jakie są najlepsze techniki oraz najskuteczniejsze
  praktyki redukcji napięcia stresowego

 • Jak stosować sposoby zarządzania własną energią w sytuacjach zawodowych oraz
  wzmacniać motywację do pracy i zaangażowanie

Korzyści

 
 • Poznanie własnych czynników stresogennych i sposobów ich eliminowania

 • Kontrola nad własnymi myślami i emocjami w trudnych momentach

 • Poprawa zdolności lepszego zarządzania własną motywacją i zmianą nawyków

 • Rozwój umiejętności pokonywania presji w życiu zawodowym, wynikającej z niepewności
  jutra, braku stabilizacji i pełnienia równocześnie wielu różnych ról

 • Sprawdzenie własnego poziomu odporności psychicznej oraz opracowanie Indywidualnego
  Planu Działania w obszarze zarządzaniem sobą w stresujących sytuacjach

 • Trening pewności siebie

Stres może wpłynąć negatywnie na relacje z innymi ludźmi, co prowadzi do konfliktów i nieporozumień. Wzmocnienie odporności na stres może pomóc w radzeniu sobie z emocjami i lepszym radzeniu sobie w sytuacjach trudnych, co prowadzi do lepszych relacji interpersonalnych. Możliwe, że Twój zespół potrzebuje właśnie takiej pracy, aby wznieść się na inny poziom efektywności i satysfakcji z bycia w nim.

Zapraszamy do kontaktu z nami w celu omówienia sytuacji w Twoim zespole.

W ten sposób będziemy mogli dostosować program i narzędzia, aby jak najlepiej spełnić wymagania i oczekiwania Twojego zespołu.

Sprawdź również

DIAGNOZA ZESPOŁU

TEAM Development

Diagnoza efektywności zespołowe

WARSZATY

Komunikacja i zaufanie w zespole

CYKL WARSZTATÓW

Team Coaching

Metodologią Sari J. van Poelje www.intractacademy.com

bottom of page