top of page

TEAM Development

 
 
 
 
 

Komunikacja i zaufanie w zespole

Szkolenia Team Development

Trening zrozumienia siebie i innych.
Warsztat skierowany jest do
zespołów, które chcą rozwijać i
pogłębiać relacje w zespole oraz
budować komunikację opartą o
zrozumienie i zaufanie.

Cele warsztatów

 

Zrozumienie
siebie

Wzrost
efektywności
własnej

Zrozumienie
innych

Wzrost
efektywności
zespołowej

Narzędzia

PRISM Brain Mapping® to badanie służące do rozwijania pracowników, budowania efektywnych zespołów, relacji biznesowych i osobistych.

Badanie brain mapping odnosi się do technik umożliwiających badanie aktywności mózgu w czasie
rzeczywistym podczas wykonywania określonych zadań poznawczych. Metody te są wykorzystywane w celu zrozumienia, jak różne obszary mózgu są zaangażowane w przetwarzanie informacji i jak te obszary ze sobą współpracują. Badanie pism brain mapping wykorzystuje różne techniki, w tym elektroencefalografię (EEG), magnetoencefalografię (MEG), tomografię emisyjną pozytonów (PET) i obrazowanie rezonansem magnetycznym (MRI). Każda z tych technik pozwala na badanie aktywności mózgu z różnych perspektyw i z różnymi poziomami szczegółowości. W oparciu o brain mapping powstało narzędzie PRISM Brain Mapping®.

PRISM Brain Mapping® jest narzędziem:

 
 • opartym na osiągnięciach nowoczesnej neurologii (studium prof. Richarda Restaka)

 • pokazuje relacje pomiędzy półkulami: prawą i lewą oraz przednią częścią mózgu – korą ruchową i tylną częścią mózgu – korą czuciową.

 • uwzględnia neuroplastyczność - elastyczność mózgu, jeśli chodzi o możliwość dostosowywania się
  i zmiany

 • uwzględnia fakt, że nasze myśli, odczucia, percepcje i zachowania stanowią efekt komunikacji
  komórek mózgu, za pomocą impulsów elektrycznych i substancji chemicznych

 • uwzględnia fakt, że na nasze zachowanie ma wpływ środowisko i wymagania otoczenia, i może się zmieniać

 • uwzględnia możliwość aktywnego wpływania i kreowania naszych zachowań (wzmacniania
  lub osłabiania) również poprzez umiejętne regulowanie poziomu neuroprzekaźników i hormonów

Podczas warsztatów każdy z uczestników
otrzymuje własny Profil Indywidualny, który powstaje na bazie odpowiedzi udzielonych w Kwestionariuszu. Kwestionariusze wypełniane są online przed warsztatem. Podczas warsztatu omówimy sposób interpretacji Profilu dzięki czemu każdy z uczestników pozna swój preferowany styl działania, swoje mocne strony i obszary do rozwoju oraz odkryje sposoby na zwiększenie skuteczności swoich działań.

PRISM Brain Mapping

Czego się nauczysz

 
 • Czym jest psychologia osobowości i jaki jest wpływ Twojej struktury osobowości na wybory,
  których codziennie dokonujesz

 • Czym charakteryzuje się efektywny zespół i jak poprawić swoją efektywność interpersonalną
  w zespole

 • Jak się komunikujesz oraz jakie zastosować techniki, aby wyeliminować podstawowe bariery
  w komunikacji

 • Jakie wzorce zachowań wybrać, aby były bardziej adekwatne dla rozmówcy co będzie miało
  praktyczne przełożenie na jakość budowanych relacji

 • Jak wpływamy na siebie nawzajem tylko na podstawie różnice w strukturach osobowości

 • W jaki sposób komunikacja niewerbalna jest związana z ogólnym znaczeniem naszej
  komunikacji i jak wzmocnić tę umiejętność

Korzyści

 
 • Lepsze wykorzystanie różnorodności: wzrost świadomości różnic między członkami zespołu
  może prowadzić do lepszego wykorzystania różnorodności i osiągania lepszych wyników

 • Zwiększenie motywacji członów zespołu do pracy w danym zespole skutkujące minimalizacją rotacji pracowników

 • Zwiększenie efektywności pracy całego TEAMu poprzez zwiększenie poziomu zaufania,
  satysfakcji z bycia jego częścią

 • Wzrost zrozumienia wzajemnych zachowań co minimalizuje konflikty, zwiększa wewnętrzny
  spokój i tolerancję

 • Wzrost zrozumienia siebie i innych skutkujący zwiększeniem współpracy i minimalizacją
  rywalizacji

Nasze indywidualne podejście do warsztatów pozwala na dopasowanie programu do potrzeb każdego zespołu. Unikamy powtarzania tych samych rozwiązań, nawet gdy pracujemy z podobnymi grupami.

 

Zapraszamy do kontaktu z nami w celu omówienia sytuacji w Twoim zespole. W ten sposób będziemy mogli dostosować program i narzędzia, aby jak najlepiej spełnić wymagania i oczekiwania Twojego zespołu.

Sprawdź również

 

WARSZATY

W co grają ludzie

Autentyczność kontra gry psychologiczne

WARSZATY

TEAM Work

Wysoko efektywny zespół

WARSZATY

Stres

Trening wzmacniania odporności na STRES

bottom of page