top of page

Team Coaching

 

Metodologią Sari J. van Poelje

Team Coaching

Jeśli chcesz aby Twój zespół się rozwijał ale trudno Ci dostrzec co się dzieje między Wami w relacjach. Gdy posiadasz plan i cel, ale rzeczywistość okazuje się inna niż zakładana, jeśli rotacja w zespole jest większa niż zakładasz.  Ten proces jest dla Was.

Czym jest Team Coaching

 

Team Coaching to wieloetapowy proces pracy z zespołem i jego liderem. Proces realizujemy wg. następującego harmonogramu:

 1. Spotkania z liderami Zespołu realizowane przed pierwszym spotkaniem z zespołem, po każdym spotkaniu z zespołem oraz spotkanie kończące projekt (spotkania online)

 2. Spotkania indywidualne z każdym członkiem zespołu biorącym udział w projekcie realizowane przed pierwszym spotkaniem z zespołem (spotkania online)

 3. Spotkania z zespołem (spotkania stacjonarne)

 1. Chcesz poprawić synergię zespołu i        zbudować relacje, dzięki którym wykorzystasz potencjał wszystkich pracowników

 2. Zależy Ci na wzmocnieniu zaangażowania i współodpowiedzialności wśród pracowników

 3. Przechodzisz wraz z zespołem przez proces zmiany

 4. Zauważasz w zespole wyzwania i problemy, które wymagają interwencji

 5. Widzisz potrzebę docenienia osób tworzących zespół

Ten proces jest dla Ciebie jeśli:

 

Cele Team Coachingu

 

Zwiększenie motywacji i zaangażowania członków zespołu

Budowanie zaufania i współpracy

Poprawa relacji i komunikacji w zespole

Opanowanie sztuki udzielania informacji zwrotnych

Narzędzia

W swojej pracy opieramy się na merytoryce i narzędziach Analizy Transakcyjnej, integrując je z innymi nurtami i podejściami takimi jak Process CommunicaWon Model®, model Gallupa, model Hogana, TOC – teoria ograniczeń, model pięciu dysfunkcji zespołu wg. P. Lencioni.

Czego się nauczysz

 •  Rozmowa z zespołem - ważne jest, aby zebrać opinię każdego członka zespołu, aby zrozumieć, jakie są problemy, które wpływają na ich pracę. Wymiana poglądów może pomóc w identyfikacji problemów i w poszukiwaniu rozwiązań.

 • Określenie celów i oczekiwań - należy określić cele i oczekiwania dla zespołu, aby wszyscy wiedzieli, czego się od nich oczekuje. To pozwoli na skupienie uwagi na wspólnym celu, co może pomóc w zwiększeniu zaangażowania i motywacji.

 • Komunikacja - nauczysz się, jak poprawić swoją komunikację, aby być bardziej skutecznym w swoich interakcjach z innymi ludźmi. Będziesz mógł zrozumieć, jakie są różne style komunikacji i jakie są najlepsze sposoby na skuteczne komunikowanie się z różnymi typami osobowości.

 • Zdefiniowanie ról i obowiązków - wyjaśnienie, kto jest odpowiedzialny za co, może pomóc w uniknięciu konfliktów i zwiększeniu skuteczności pracy zespołu.

 • Kontraktowanie – wyjaśnienie, czym jest i dlaczego jest ważne.

 • Analiza transakcyjna - nauczysz się podstawowej teorii analizy transakcyjnej i jak stosować ją do     analizy swoich zachowań i zachowań innych ludzi.

 • Analiza własnych transakcji - nauczysz się, jak analizować swoje własne transakcje i jakie korzyści może to przynieść dla Twojego życia prywatnego i zawodowego. Będziesz mógł poznać swoje silne strony i słabości oraz nauczyć się, jak je poprawić.

Korzyści

 • Zbudowanie zespołu, który komunikuje się ze sobą szczerze jednocześnie minimalizując komunikację  opartą o gry psychologiczne.

 • Zdefiniowanie lub dookreślenie celów i priorytetów zespołu.

 • Zrozumienie systemu w jakim jest zakotwiczony zespół oraz procesów wewnątrz zespołu i na zewnątrz.

 • Identyfikacja i zwalczanie barier na drodze do osiągania wyników.

 • Budowa zdolności do pozytywnego zarządzania konfliktami.

 • Budowa zaufania do siebie nawzajem i zbiorowej wiary w siebie.

 • Rozwijanie model efektywnego zarządzania zasobami zespołu

Praca w zespole, w którym granice są jasne, lider wykonuje swoje zadania, członkowie mają swoje miejsce, gdzie ludzie pracują razem dla wspólnego celu jest nieocenionym doświadczeniem zarówno dla jednostki jak i dla zespołu.

Zapraszamy do kontaktu z Nami w celu omówienia sytuacji w Twoim zespole.

W ten sposób będziemy mogli dostosować program i narzędzia, aby jak najlepiej spełnić wymagania

i oczekiwania Twojego zespołu.

Sprawdź również

WARSZATY

Emocje

Trening wzmacniania odporności na STRES

WARSZATY

Budowanie motywacji

Neuronauka w służbie budowania motywacji pacjenta

WARSZATY

Zdrowa Firma

Długoterminowy indywidualny plan rozwoju

bottom of page