top of page

Team Development

Rozwój całych zespołów

Warsztaty blog
  • Borykasz się ze słabą motywacją personelu

  • Problemem jest rotacja pracowników

  • W zespole tworzą się „kółka wzajemnej adoracji”

  • Chcesz zwiększyć lojalność najlepszych pracowników

  • Chcesz budować zespół oparty o autentyczną komunikację, a nie gdy psychologiczne

  • Chcesz nagrodzić zespół za zaangażowanie

  • Chcesz zintegrować zespół

Zaangażowani pracownicy, świadomie lub nieświadomie, poprzez przykład, mogą kształtować
pozytywne postawy i zachowania w pracy. Zatem zaangażowani pracownicy nie tylko sami pracują
efektywnie, ale mogą także pośrednio przyczyniać się do pobudzania zaangażowania innych

pracowników, a przez to wzrostu jakości ich pracy.

Badania pokazują, że pozytywne relacje w miejscu pracy wpływają na:

Wzrost

wzajemnego
zachęcania siebie do
realizacji zadań, czyli
wzrasta współpraca,
a maleje
rywalizacja.

Wzrost 

zaangażowania w projekty, aż siedmiokrotnie!!!

Wzrost

zaufania, które jest

fundamentem efektywnego

zespołu.

Wzrost uczucia więzi do firmy aż pięciokrotnie co wpływa na zmniejszenie rotacji.

Zbuduj silny zespół oparty na współpracy i potencjale jego członków

 
 

Sprawdź ofertę szkoleń dla Twojego Zespołu

 

Diagnoza efektywności zespołowej

diagnoza efektywności zespołu

TEAM Development

Komunikacja i zaufanie w zespole

TEAM Development

Team Development

Team Work

Wysoko efektywny zespół

TEAM Building blog

Stres

Trening wzmacniania 
odporności na STRES

Odporność na stres

Zarządzanie konfliktami

Trening rozwiązywania
konfliktów w zespole

Zarządzanie konfliktami blog

W co grają ludzie

Autentyczność kontra
gry psychologiczne

W co grają ludzie

Team Coaching

Metodologią Sari J. van Poelje

TEAM Coaching

Budowanie Motywacji

Neuronauka w służbie budowania motywacji pacjenta

Budowanie motywacji

Zdrowa Firma

Długoterminowy
indywidualny plan rozwoju

Zdrowa firma

Metody Pracy

Pracujemy w oparciu o wartości, związane z poszanowaniem godności drugiego człowieka, uruchamianiem współpracy oraz potencjałów w ludziach. Wyróżnia nas unikatowa praca w oparciu o moderowanie i facylitowanie, proces grupowy, korzystamy z nowoczesnych form coachingu zespołowego i grupowego, analizy transakcyjnej, team coachingu wg. modelu Drs S J van Poelje www.intactacademy.com. Korzystamy ze sprawdzonych i rzetelnych narzędzi diagnostycznych, gier strategicznych.

Miejsce Pracy

Warsztaty realizujemy w miejscu dogodnym dla uczestników szkolenia. Zwykle w miejscowości, w której zlokalizowana jest klinika.

Opinie

Wspaniałe szkolenie. Bardzo dużo rozwiązań. Będę wdrażała w swojej pracy. Na pewno zmieni się sposób mojej pracy z pacjentem. Rozwiązania są bardzo proste, a nie miałam o nich pojęcia. Dziękuję i mam nadzieję, że jeszcze raz się spotkamy.

- Sylwia Wojtal

Uwielbiam szkolenia z Martą. Są bardzo ciekawe. Trafiają do mnie w 100%. Dziękuję za to szkolenie od dziś nie boję się konfliktów. Już wiem jak sobie z nimi radzić i jak je minimalizować.

- Aneta Michałowska