top of page

Autentyczność kontra gry psychologiczne

W co grają ludzie

 

 

Warsztaty skierowane są dla zespołów, w których pojawia się wiele napięcia, frustracji czy presji, związanej z realizacją zadań lub jeśli wprowadzana jest znacząca zmiana w organizacji albo jeśli pojawia się na raz kilku nowych członków w zespołu, ponieważ w fazie różnicowania występuje najwięcej gier psychologicznych.

W co grają ludzie

Cele warsztatów

Autodiagnoza w jakie gry psychologiczne wchodzę najczęściej

Autodiagnoza własnych transakcj

Identyfikacja gier psychologicznych

Sposoby wychodzenia z gier

Narzędzia

Analiza transakcyjna to teoria osobowości i metoda terapeutyczna, która bada, jak ludzie komunikują się ze sobą, jakie wzorce zachowań powtarzają i jakie zachowania wywołują w sobie nawzajem. Pomaga lepiej zrozumieć motywacje i zachowania ludzi oraz ułatwia budowanie zdrowych relacji

Czego się nauczysz

 
 • Analiza transakcyjna - nauczysz się podstawowej teorii analizy transakcyjnej i jak stosować ją do analizy swoich zachowań i zachowań innych ludzi

 • Gry psychologiczne - dowiesz się, co to są gry psychologiczne i jakie są ich różne rodzaje. Będziesz mógł ćwiczyć rozpoznawanie gier, jakie ludzie grają ze sobą w codziennej interakcji.

 • Analiza własnych transakcji - nauczysz się, jak analizować swoje własne transakcje i jakie korzyści może to przynieść dla Twojego życia prywatnego i zawodowego. Będziesz mógł poznać swoje silne strony i słabości oraz nauczyć się, jak je poprawić.

 • Komunikacja - nauczysz się, jak poprawić swoją komunikację, aby być bardziej skutecznym w swoich interakcjach z innymi ludźmi. Będziesz mógł zrozumieć, jakie są różne style komunikacji i jakie są najlepsze sposoby na skuteczne komunikowanie się z różnymi typami osobowości.

 • Konflikt i negocjacje - nauczysz się, jak rozwiązywać konflikty i jak prowadzić negocjacje w sposób efektywny i skuteczny.

Korzyści

 
 • Zwiększenie samoświadomości - Rozpoznawanie gier psychologicznych pozwala zrozumieć, jak inni ludzie realizują swoje nieuświadomione cele i potrzeby wpływając na nasze emocje i zachowania, co zwiększa naszą samoświadomość i pozwala nam unikać wchodzenia w gry

 • Poprawa zdolności interpersonalnych - Rozpoznawanie gier psychologicznych pozwala lepiej zrozumieć motywacje innych ludzi oraz reagować na ich zachowanie w sposób bardziej adekwatny i skuteczny

 • Lepsze rozwiązywanie konfliktów - Rozpoznawanie gier psychologicznych pozwala zidentyfikować w jakie gry wchodzimy i do jakich gier jesteśmy zapraszani, co pozwala uniknąć tych pułapek

 • Poprawa umiejętności przywódczych - Wiedza o grach psychologicznych pozwala na lepsze zrozumienie motywacji i potrzeb członków zespołu oraz dostosowanie swojego stylu przywództwa do ich potrzeb

 • Lepsze radzenie sobie ze stresem - Rozpoznawanie gier psychologicznych pozwala na szybsze zidentyfikowanie źródeł stresu i dostosowanie swojego zachowania w sposób bardziej efektywny

 • Poprawa relacji z innymi ludźmi - Rozpoznawanie gier psychologicznych pozwala na lepsze zrozumienie innych ludzi oraz ich potrzeb, co pozwala na budowanie lepszych relacj

 • Lepsza kontrola emocji - Rozpoznawanie gier psychologicznych pozwala na lepsze zrozumienie własnych emocji oraz kontrolowanie ich w sposób bardziej efektywny.

 • Lepsze zrozumienie siebie samego - Rozpoznawanie gier psychologicznych pozwala na lepsze zrozumienie własnych motywacji i potrzeb oraz dostosowanie swojego zachowania w sposób bardziej adekwatny

Osoby pracujące w organizacjach, poza celami zawodowymi, chęcią dobrego wykonania swojej pracy mają też ukryte, często nieświadome cele czy potrzeby. Może to być na przykład potrzeba: bycia docenionym, bycia zauważonym, wpływu, wykazania się, nie brania nadmiernej odpowiedzialności albo brania jej za nadto. To nieuświadomione potrzeby powodują, że inicjujemy wtedy określoną grę lub przyjmujemy do niej zaproszenie, bo w grze poszukujemy nadziei na zaspokojenie naszych ukrytych potrzeb

Zapraszamy do kontaktu z nami w celu omówienia sytuacji w Twoim zespole.

W ten sposób będziemy mogli dostosować program i narzędzia, aby jak najlepiej spełnić wymagania i oczekiwania Twojego zespołu.

Sprawdź również

 

DIAGNOZA ZESPOŁU

TEAM Development

Diagnoza efektywności zespołowej

WARSZATY

Komunikacja i zaufanie w zespole

TEAM Development

 
 
 
 

WARSZATY

Stres

Trening wzmacniania odporności na STRES

bottom of page